Русский
Habarlaşmak

Türkmenistanda «Amul ― Hazar 2024» halkara awtoralli ýaryşyny geçirmek meýilleşdirilýär

Şu ýylyň 9 ― 15-nji sentýabry aralygynda Türkmenistanda «Amul ― Hazar 2024» halkara ralli-reýdini geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan iş saparynyň çäklerinde teklip berildi.

Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanda geçirilen iri halkara ýaryşlaryň tejribesinden ugur alyp, bu halkara ýaryşy ýurtda geçirmek meselesini ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidentiniň 21-nji martda çykaran Karary bilen «Amul ― Hazar 2024» halkara awtoralli ýaryşyny geçirmek baradaky Guramaçylyk topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti we Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan bu ýaryşy geçirmek boýunça iş alyp barjak «Ýüpek ýoly» halkara ralli taslamasynyň ýolbaşçylary bilen degişli işler alnyp baryldy.

Halkara ralli ýaryşyna Ýer ýüzüniň 10 ― 15 döwletinden 45-e ýakyn ekipažyň gatnaşmagyna garaşylýar. Türkmenistanda ilkinji «Amul ― Hazar» awtorallisi 2018-nji ýylda geçirilipdi.

https://turkmenportal.com/tm/blog/76128/turkmenistanda-amul--hazar-2024-halkara-awtoralli-yaryshyny-gechirmek-meyilleshdirilyar