DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Hyzmatlar

SMS hyzmaty

Ýükleri sargyt edýän telekeçilere, işewürlere, döwlet we hususy eýeçiligindaki kärhanalaryň wekillerine «0737» belgiden, mysal hökmünde, şeýle mazmundaky: «Demir ýol müşderisi! Siziň adyňyza 2 sany ýükli wagonyň Gypjak stansiýasyna 09.09.2020 ý. senede, takmynan, sagat 08:00-da barjagyny mälim edýäris» diýen mazmundaky habar ýollanýar.

Aşgabat şpal öndürýän zawody

"Türkmenstandartlary" döwlet kärhanasynyň Aşgabat gurluşyk-gurnama şahamçasynyň öndürýän önümleriniň SANAWY

T/B Atlandyrylyşy TDS Uzynlygy, mm Ini, mm Beýikligi, mm Betonyň göwrümi, m3 Agramy, kg
1 Demir-beton şpallary öňünden dartdyrylan, Ş1-1 kysymly TDS-ГОСТ 10629 ŞŞ 2700 300   0,108 270
2 Demir-beton pürsler öňünden dartdyrylan, demir ýoluň giçirijileri üçin TDS-СТБ 1620-2006 2500/5200 300   0,118-0,256 291-630
3 Demir-beton pürsler, kilometr belgiler üçin, TDS-ş442-65 2700 120 120 0,039 95
4 Demir-beton pürsler, piket belgileri üçin 0,9*0,1*0,1m TDS-ş442-65 900 100 100 0,09 22
5 Kilometr belgileriniň demir-beton rozetkalary, D-700mm TDS-ş442-65     100 0,029 70
6 Piket belgileriniň demir beton rozetkalary, D-450mm TDS-ş442-65     60/100 0,012 29
7 Üzümlikler üçin demir-beton söýegleri TDS-431-2017 2400 0/100 100 0,022 54
8 Podwallaryň diwarlary üçin beton bloklar, FBS24.4.6-T TDS-13579-78 2380 400 580 0,543 1300
9 Diwaryň beton daşlary, 390*90*188 mm TDS-6133-99 390 90 188 0,0051 10
10 Diwarlaryň beton daşlary, 400*200*200 TDS-6133-99 400 200 200 0,0103 21
11 Bortlar üçin beton daşlar, BR 100.30.16 TDS-6665-91 1000 180 300 0,052 120