Русский
Habarlaşmak

Biletleri yzyna gaýtarmak

Biletleri yzyna gaýtarmagyň şertleri

24 sagatdan öň tabşyrsaň:

  • Ýol nyrhy we ätiýaçlandyryş nyrhy yzyna berilýär.
  • Hyzmatlar üçin alynan 12 manat we yzyna gaýtarmak üçin 10 manat ýygym tutulýar.

6 sagatdan öň tabşyrsaň:

  • Ýol nyrhyndan 10% tutulýar.
  • Hyzmatlar üçin alynan 12 manat we yzyna gaýtarmak üçin 10 manat ýygym tutulýar.
  • Ätiýaçlandyryş nyrhy yzyna berilýär.

6 sagatdan az galanda tabşyrsaň:

  • Ýol nyrhyndan 25% tutulýar.
  • Hyzmatlar üçin alynan 12 manat we yzyna gaýtarmak üçin 10 manat ýygym tutulýar.
  • Ätiýaçlandyryş nyrhy yzyna berilýär.

Onlaýn satyn alan biletleriňizi, otlynyň ugramazyndan öň, yzyna gaýtaryp bilersiňiz.