"Türkmendemirýollary"
Русский
Habarlaşmak

Logistika

Habarlaşmak üçin

Logistika bölüminiň başlygy

tel: 38 - 34 - 75

nlogistikrailway@online.tm

Import-eksport işleri boýunça hünärmen

tel: 38-39-06

imp-explogistikrailway@online.tm

Tranzit işleri boýunça hünärmen

tel: 38-39-05

tranzitlogistikrailway@online.tm

Türkmen-Owgan demirýolçularynyň iş maslahaty

22.12.2022

2020-nji ýylyň 13-nji awgustda “Turkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenistan we Owganystan Yslam Respublikasynyň demirýol edaralarynyň orunbasarlary derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi. Duşuşykda iki ýurt üçin möhüm ähmiýete eýe bolan Akina-Andhoý demir ýolunyň gurluşygynyň taslamasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen-Owgan demirýolçularynyň iş maslahaty

22.12.2022

2020-nji ýylyň 13-nji awgustda “Turkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenistan we Owganystan Yslam Respublikasynyň demirýol edaralarynyň orunbasarlary derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi. Duşuşykda iki ýurt üçin möhüm ähmiýete eýe bolan Akina-Andhoý demir ýolunyň gurluşygynyň taslamasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen-Owgan demirýolçularynyň iş maslahaty

22.12.2022

2020-nji ýylyň 13-nji awgustda “Turkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenistan we Owganystan Yslam Respublikasynyň demirýol edaralarynyň orunbasarlary derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahaty geçirildi. Duşuşykda iki ýurt üçin möhüm ähmiýete eýe bolan Akina-Andhoý demir ýolunyň gurluşygynyň taslamasynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Nyrhnama syýasaty
Ýük ugradyjy
Ekspeditorlar
Ýeňillikler
Bildirişler

ÝÜK GATNAWLARY

"Demirýollary" AGPJ demir ýol arkaly ýük daşamak bilen bagly hyzmatlaryň ençeme görnüşini amala aşyrýar we Türkmenistanyň çäginde onuň ençeme wekilçilikleri ýerleşýär.

Türkmenistanyň çägi we GDA, Baltiýa, Eýran, Owganystan, Hytaý, Ýewropanyň we Aziýanyň beýleki ýurtlar boýunça eksport, import we  üstaşyr ýükleri daşamak üçin iň pes (minimal) demir ýol nyrhnamalaryny (tariflerini) hödürleýär we şuňa laýyklykda, ýük daşamagyň demir ýol nyrhnamalarynyň bahasyny hasaplap, gysga wagtyň dowamynda müşderilere hyzmat edýär.