Русский
Habarlaşmak

Ýewropanyň raýat awiasiýasy konferensiýasy türkmenistanly hünärmenler üçin okuw geçirýär

Ýewropanyň raýat awiasiýasy konferensiýasy 1-3-nji aprel aralygynda Gazagystanyň Almaty şäherinde Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň raýat awiasiýa edaralarynyň we howa menzilleriniň hünärmenleri üçin awiasiýa howpsuzlygy boýunça okuw geçirýär.

Bu çäre «2-nji waka» taslamasynyň çäginde geçirilip, ol içerki howp bilen baglanyşykly derňewi, baha bermegi ýola goýmakda we töwekgelçilikleri aradan aýyrmakda hünärmenleri iň oňat tejribe bilen tanyşdyrmaga gönükdirilendir.

Ýeri gelende bellesek, Ýewropanyň raýat awiasiýasy konferensiýasy 1955-nji ýylda döredilen hökümetara gurluşdyr. Ol 44 döwleti öz içine alýar.

https://turkmenportal.com/tm/blog/76135/yewropanyn-rayat-awiasiyasy-konferensiyasy-turkmenistanly-hunarmenler-uchin-okuw-gechiryar