Русский
Habarlaşmak

Türkiýäniň eksportçylar assosiasiýasynyň prezidenti bilen pudagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Halkara ýük ekspeditorlary assosiasiýasynyň (UND) müdiriýetiniň başlygy Şerafettin Aras we onuň agzalary Türkiýäniň eksportçylar assosiasiýasynyň prezidenti Mustafa Gültepe bilen duşuşyk geçirdiler. Duşuşygyň dowamynda halkara ýük awtoulaglaryň sürüjileri üçin wiza, gümrük amallarynyň bozulmagy, serhet geçelgelerinde garaşmagyň wagty we halkara ýük awtoulaglary üçin resminamalary resmileşdirmek bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşykda pudakdaky meseleleri çözmek üçin näme edilmelidigi boýunça tekliplere we hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine seredildi. Halkara ulag ulgamyndaky päsgelçilikleri ýeňip geçmek we amallary has netijeli ýerine ýetirmek üçin nämeleri edip boljakdygy barada pikir alşyldy.

Mundan başga-da, jemgyýetçilik we hökümete dahylsyz guramalaryň giň gatnaşygynda seminar geçirmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu seminaryň bilelikde pudagyň gyzyklanma bildirýän taraplaryna birleşmäge, meseleleri kesgitlemäge we çözgütleri teklip etmäge mümkinçilik berjekdigi mälim edildi.