Русский
Habarlaşmak

Belarusyň Türkenistana ulag hyzmatlarynyň eksporty 3,6 esse ýokarlandy

Belarusyň ulag we aragatnaşyk ministri Alekseý Lýahnowiç geçen ýylyň

netijelerine esaslanyp, Respublikanyň Türkmenistana ulag hyzmatlarynyň

eksportyny 3,6 esse artdyryp bilendigini aýtdy. “БелТА” tarapyndan berlen

habarda belarus ulag operatorlary tarapyndan awtoulag arkaly halkara ýük

daşamalarynyň mümkin bolan ýurtlarynyň sanynynyň 14-e ýetendigi beýan

edilýär.

Bu maglumatlar Belarus hökümetiniň geçen ýylyň netijeleri baradaky

ýygnagyndan soň aýan edildi. Mundan başga-da, şeýle ösüşiň Braziliýa (4,9 esse),

Pakistana (4,2 esse), Müsüre (2,5 esse), Hytaýa (2,3 esse) hem-de Indoneziýa (2,2

esse) edilýän ulag boýunça eksportyň derejesinde hem bellige alnandygy aýdyldy.

Belarus Respublikasy gury ýerde ulag-logistika kuwwatlyklaryny işjeň

ösdürýär, milli ulag parkyny giňeldýär we bar bolan infrastrukturany

döwrebaplaşdyrýar.