"Türkmendemirýollary"
Русский
Habarlaşmak

Syýahat biziň
     bilen başlanýar!

Hyzmatlardan peýdalanmak üçin online gollanmalar

Berýän hyzmatlarymyzdan peýdalanmagyň şertleri, düzgünleri we usullary hakyndaky wideo gollanma aşakdaky düwmelere basmak arkaly ýüzlenip bilersiňiz.

  • Demir ýol biletlerini resmi internet saýt arkaly satyn almak

    Görmek
  • Mobile programmalaryny peýdalanmak boýunça gollanma

    Görmek
  • Ýolagçy biletlerini onlaýn usulda satyn almak boýunça gollanma kitapçasy

    Ýükle

SIZIŇ ELEKTRON BILEDIŇIZ!

“Türkmendemirýollary” agentliginiň resmi sahypasyndan elektron biletleri onlaýn satyn almak mümkinçiligi ýola goýuldy. Bu täze aýratynlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerine syýahat edýän ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdyr.
x

Türkmeniň ýüpek ýoly

Ýollaryň ýagşysy - halkyň ýoludyr, halkyň ýoly - hakyň ýoludyr!

Ýükle