DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Syýahat biziň
     bilen başlanýar!

taxi

"Kerwen" sagaldyş merkezi

“Kerwen” sagaldyş merkezi umumy 200 orunlyk 80 otagdan ybarat bolup,olardan 60 sanysy 2 orunlyk standart otag, 2 sanysy yarym luks otag, 18 sany 4 orunlyk luks ýokary klasly otag.

“Kerwen” sagaldyş merkezinde dynç almaga isleg bildirýän her bir müşderi, sagaldyş merkezi baradaky anyk maglumatlary giňişleýin görnüşde almaga, otaglary öňünden buýrmaga, hem-de müşderiler üçin döredilýän ýeňillikler baradaky maglumatlary görmäge www.kerwen.gov.tm web saýty arkaly mümkinçilik ayp bilerler.

"Kerwen" sagaldyş merkezi barada

Giňişleýin

Täze VIP Wagonlar!

Raýatlarymyza hödürleýän hyzmatlarymyzyň has hem hilini gowylandyrmak maksady bilen, fewral aýynyň 01-dan VIP Küpe görnüşli wagonlaryň ýola goýulandygyny buýsançly habar berýäris!
  • Ýolagçylykda agşamlyk nahary

  • Ýokary hilli ak ýapynja

  • Islegiňize görä çaý we kofe

  • Güýmenjeler üçin Media Wi-Fi

VIP görnüşdäki hyzmatlar bilen has giňişleýin şu ýerden tanyşyp bilersiňiz.

5:30 Wideo Tanyşdyryş

SIZIŇ ELEKTRON BILEDIŇIZ!

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi sahypasyndan elektron biletleri onlaýyn satyn almak mümkinçiligi ýola goýuldy. Bu täze aýratynlyk ýurdumyzyň ähli künjeklerine syýahat edýän ýolagçylar üçin döredilen täze bir aňsatlykdyr.
x

Türkmeniň ýüpek ýoly

Ýollaryň ýagşysy - halkyň ýoludyr, halkyň ýoly - hakyň ýoludyr!

Ýükle