DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

 

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň    1-nji gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

T/b Harydyň atlandyrylşy Ölçeg birligi Mukdary
1 Profnastil metr 6 600
2 Çüý kg 240
3 Profil 40*40 metr 600
4 Profil 50*50 metr 600
5 Profil 30*50 metr 600
6 Boýag ýaşyl reňk tn 1,5
7 Suw emulsiýa (içki) tn 3,74
8 Suw emulsiýa (daşky) tn 2,88
9 Walik (uly) sany 110
10 Walik (kiçi) sany 75
11 Malýar çotkasy sany 50
12 Şpaklýowka (gruntowoý) tn 4,6
13 Şpaklýowka (çistowoý) tn 2,88
14 Koler dürli reňkli 300gr sany 95
15 Kaleýkum kg 685
16 Boýag ak reňk (kraksa) kg 1 337
17 Boýag gara reňk (kraska) kg 125
18 Boýag sary reňk (kraska) kg 325
19 Boýag gyzyl reňk (kraska) kg 800
20 Boýag çotgalary (kisti raznyýe) sany 104
21 Wyklýuçatel içki birli sany 85
22 Wyklýuçatel içki ikili sany 50
23 Rozetka içki birli sany 111
24 Rozetka daşky birli sany 58
25 Swetilnik 2*36 sany 54
26 Lampa 36 Wt sany 114
27 Lampa nakaliwaniýe 100 Wt sany 176
28 Kabel kanal 20*20 metr 430
29 Awtomat bir fazaly 32 A sany 51
30 Awtomat bir fazaly 25 A sany 36
31 Awtomat bir fazaly 16 A sany 39
32 Kabel TTK (NÝÝ) 3*2,5 metr 490
33 Kabel APPW 2*4 metr 15
34 Elektrod d3 mm kg 10
35 Kesiji disk d230mm-150mm sany 10
36 Kafel polowoý m2 10
37 Kafel stenowoý m2 10
38 Linoleum m2 10
39 Metalloçerepisa m2 10
40 Metalloçerepisa üçin çüý kg 10
41 Izogam m2 10
42 Gurluşyk bitumy tn 3,15
43 Tagta 0,20*0,05*6,0 m3 27
44 Finskaýa fanera sany 70
45 Demir profil 30*30 metr 1550
46 Demir profil 40*40 metr 1000
47 Demir profil 40*60 metr 1325
48 Demir profil 60*80 metr 1235
49 Polietilen turba d15 metr 150
50 Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d15 toplum 100
51 Polietilen turba d20 metr 150
52 Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d20 toplum 100
53 Polietilen turba d25 metr 150
54 Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d25 toplum 100
55 Polietilen turba d32 metr 150
56 Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d32 toplum 125
57 Polietilen turba d40 metr 150
58 Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d40 toplum 125
59 Polietilen turba d50 metr 150
60 Santehniki enjamlar (adaptor, troýnik, kolena, mufta, zagluşka, amerikanka) d50 toplum 125
61 Kran şarikowyý d15 sany 18
62 Kran şarikowyý d20 sany 18
63 Kran şarikowyý d32 sany 20
64 Kran şarikowyý d50 sany 20
65 Spinkler d25/d20 sany 450
66 MIIF-5A 600 o/min 390i50H9.44 markaly suw nasosy sany 4

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.