DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Hormatly ýolagçylar!

Hormatly ýolagçylar!

«Türkmendemirýollary» agentligi demir ýol gatnawlary üçin petekleri 5 gün öňünden onlaýn görnüşde satyn alyp bolýandygyny ýatladýar.

Onlaýn petekleri https://railway.gov.tm/ web-saýtymyzdan, Android we iOS ulgamlary üçin «Railways» ykjam goşundylarymyzdan satyn alyp bilersiňiz.

Nagt däl hasaplaşyk arkaly internetden petek almak size wagtyňyzy we serişdeleriňizi tygşytlamaga ýardam eder. Onlaýn satyn alnan petekleri yzyna gaýtarmak mümkinçiligi hem bardyr.