DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

ULAG-KOMMUNIKAIÝA PUDAGYNDA HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEK BOÝUNÇA TÜRKMEN-ÖZBEK IŞÇI TOPARYNYŇ WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY BIRINJI DUŞUŞYGY

Türkmenistan Bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn совда-онхоцеркоз-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmek, Улаг-kommunikasiýa pudagyndaky hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak Bilen bagly meseleleri ара Алып maslahatlaşmak maksady Bilen 2 021-Nji ýylyň 18-Nji noýabrynda Улаг-kommunikaiýa pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça туркмено-Özbek işçi toparynyň wideoaragatnaşyk arkaly селе Биринджи duşuşygy geçirildi.

         Duşuşygyň dowamynda özbek tarapy bilen ulag ulgamynda ikitaraplaýyn özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmekligiň esasy ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem, мультимодальный gatnawlary ösdürmek bilen bir hatarda ulag-üstaşyr geçýän ýüklere ýeňillikleri bermek meselesiniň üstünde durlup geçildi.

Mundan başga-да duşuşygyň çäklerinde "Türkmenistan-Özbegistan-Eýran-Оман-Катар" halkara Улаг-üstaşyr geçelgesi boýunça Aşgabat Ylalaşygyny амала aşyrmak, "Hytaý - Gyrgyzystan - Özbegistan - Türkmenistan - Azerbaýjan - Грузия - Türkiye - Ýewropa" halkara мультимодальные угров boýunça Улаг geçelgesini doly işe girizilmegi üçin degişli işleri geçirmek boýunça meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşyk däbe öwrülen dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary esasynda işewürlik мы işjeň ýagdaýynda geçdi.