DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

 «DEMIRÝOLLARY» AÇYK GÖRNÜŞLI PAÝDARLAR JEMGYÝETI 

Jemgyýetiň Arçabil we S.Türkmenbaşy şaýollarynyň ugrunda ýerleşýän edara binalarynda we Aşgabat stansiýasynda arassaçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça degişli ygtyýarnamasy bolan potratçylary saýlaýar.Jemgyýetiň Arçabil we S.Türkmenbaşy şaýollarynyň ugrunda ýerleşýän edara binalarynda we Aşgabat stansiýasynda arassaçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, degişli ygtyýarnamasy bolan hukuk tarap, bildiriş çap edilen senesinden 20 (on) iş güniň dowamynda täjirçilik tekliplerini «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine tabşyrmaly.

Arassaçylyk hyzmatlaryny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, degişli ygtyýarnamasy bolan hukuk tarap tehniki ýumuşy «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Daşary ykdysady aragatnaşyklar we şertnamalar bölüminden alyp bilerler (1110 otag).

Salgymyz: Aşgabat Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7.
Telefon: (+99312) 38-32-31; 38-36-00; faks 38-34-78.