DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

«DEMIRÝOLLARY» AÇYK GÖRNÜŞLI PAÝDARLAR JEMGYÝETI

Jemgyýetiň 4-nji we 5-nji şahamçalaryna degişli bolan ýaşaýyş jaýlaryn- da we edara binasynda gurnalan dizel-generatorlaryny bejermek hyzmatyny ýerine ýetirmek boýunça degişli ygtyýarnamasy bolan potratçylary saýlaýar.

Bu dizel-generatorlaryny bejermek hyzmatyny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, degişli ygtyýarnamasy bolan hukuk tarap, bildiriş çap edilen sene- sinden 15 (on bäş) iş günüň dowamynda täjirçilik tekliplerini «Demirýollary»  açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetine tabşyrmaly.

Salgymyz: Aşgabat Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7.
Telefon: (+99312) 38-32-31; 38-36-00; faks 38-34-78.