DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

TÜRKMEN-TÜRK GEPLEŞIKLERINIŇ DOWAMYNDA ULAG ULGAMYNDAKY HYZMATDAŞLYGYŇ ÖSÜŞI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda “Türkmendemirýollary” agentliginiň edara binasynda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň ulag pudaklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sanly wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly gepleşikler geçirildi.

Türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Öwezow,  “Türkmenawtoulaglary”,  “Türkmendemirýollary”,  “Türkmenhowaýollary”,  “Türkmendeňizderýaýollary”  agentlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Türk tarapyna Türkiýe Respublikasynyň Ulag we infrastruktura ministri ýolbaşçylyk etdi. Şeýle-de Türkiýe Respublikasynyň Ulag we infrastruktura ministriniň orunbasarlary Ö.Fatih Saýan we S.Dursun, Türkiýäniň dürli ulag pudaklarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.  

Duşuşygyň barşynda taraplar iki ýurduň ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygynyň ösüşiniň, hususan-da söwda gatnaşyklaryny kämilleşdirmek  üçin ulag geçelgeleriniň we howa ýollarynyň netijeli ulanylmagynyň wajyplygy barada belläp geçdiler. Ýük daşama ulgamyndaky iki taraplaýyn hyzmatdaşlygyň täze ugurlary barada pikir alşyldy. 

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu ýylyň 2-nji iýulynda üç taraplaýyn duşuşygyň dowamynda ulag ulgamynda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmak babatda öňe süren başlangyçlaryna esaslanyp, türkmen tarapy ýurduň ulag ulgamyndaky ösüşine we logistika mümkinçiliklerine, şeýle-de bu ugurda amala aşyrmak üçin mümkin bolan bilelikdäki taslamalara gatnaşyjylaryň ünsüni çekdi.

Şeýle-de taraplar logistika kompaniýalarynyň ulag geçelgeleriniň ösüşindäki ornuna üns çekdiler. Bilelikdäki taslamanyň – Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe (LapisLazuli) halkara üstaşyr-ulag geçelgesiniň meselelerine aýratyn seredildi. Şular ýaly taslamalaryň sebit we halkara söwda-ykdysady gatnaşyklary, ählumumy durnukly ösüşi berkitmekdäki orny barada hem bellenip geçildi.