DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

HAZAR DEŇZI – GARA DEŇIZ HALKARA ÜSTAŞYR WE ULAG GEÇELGESINI DÖRETMEGI IŞJELEŞDIRMEK DURMUŞA GEÇIRMEK BOÝUNÇA MESELELER ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2020-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Hazar deňzi – Gara deňiz halkara üstaşyr we ulag geçelgesini döretmek we durmuşa geçirmek hakynda hökümetara Ylalaşygyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly dört taraplaýyn iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Gruziýanyň we Rumyniýanyň Daşary işler ministrlikleriniň, beýleki ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleri gatnaşdy.  

Duşuşygyň dowamynda Türkmenbaşy, Baku, Poti, Batumi we Konstansa şäherleriniň portlarynyň üsti bilen ýük daşamagy ösdürmäge, gyzyklanma bildirýän ähli taraplar bilen, şol sanda Ýewropa Bileleşigi bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge degişli meseleleriň üstünde durlup geçildi. Bu geçelgäniň global häsiýeti hem-de ykdysady hyzmatdaşlygy, önümçilik we energetika kooperasiýasyny, söwdany, maýa goýumy ösdürmekdäki mümkinçilikleri barada belläp, taraplar sanly tehnologiýalary ulanmagyň we maglumat alyş-çalşygyny ýola goýmagyň mümkinçilikleri babatda hem pikir alyşdylar.