DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

"Türkmendemirýollary" ýolagçylar üçin "086" serwis gullugyny ýola goýdy

"Türkmendemirýollary" agentligi ýolagçylar üçin "086" ýeketäk serwis gullugyny ýola goýandygyny size habar berýär. Mundan beýläk ýolagçylar "086"  belgisine jaň etmek arkaly 24 sagadyň dowamynda gatnawlara degişli dürli soraglaryna jogap tapyp bilerler. Gatnawlaryň sagatlaryny, gatnaw ugrunda galan orunlaryň ýagdaýyny, biletleriň bahasyny bu belgä jaň edip öwrenip bilersiňiz. 

Websaýt, mobil programmalar we onlaýn bilet satyn almaga degişli soraglaryňyz bolsa (+993 12) 38-32-73, 38-32-75,38-32-76,38-32-79  belgiler arkaly jogaplanar.