DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Eksport-import we içerki gatnawlarynda bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak

Ýurdumyzda eksport-import we içerki gatnawlarynda bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, daşalýan ýükleriň mukdaryny artdyrmak maksady bilen 09.09.2019ý. seneden “Türkmendemirýollary” döwlet kärhanasynyň garamagyndaky ähli ýükleýiş-düşüriş ýük howlularynda düşürilýän konteýner ýükleriniň saklanma ýygymyndan 30 (otuz) gün, umumy ýükleriň 10 (on) gün (ürgün we inert ýüklerinden başgasy) boşadylýandygy habar berýäris.