Русский
Habarlaşmak

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1 gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

 

 

T/bHarydyň atlandyrylşyÖlçeg birligiMukdary
1Kastrol 10W40litr2080
2Kastrol 15W40litr2080
3Kastrol 30Wlitr1040
4Kastrol10Wlitr1040
5Kastrol 80W90litr1040
6Geçiriji gutynyň ýagy ATF-8litr100
7Mator ýagy mobil 10w40litr50
8Kompressor ýagy №46litr208
9Akkumulýator AH-90sany10
10Akkumulýator AH-60sany10
11Akkumulýator AH-75sany10
12Akkumulýator AH-190sany100
13Awtoteker 10.00R20sany10
14Awtoteker 11.00R20sany10
15Awtoteker 12.00R20sany200
16Awtoteker 425/85R21sany12
17Awtoteker 235/75R17,5sany12
18Awtoteker 23.5/25sany8
19Awtoteker 26.5/25sany12
20Awtoteker 530/70-21sany10
21Mitsubishi Roza Bus awtobus teker 7.50-16sany24
22Ýangyç filter 1R-0716 (Cat 966H pogruzçik)sany15
23Ýangyç filter 1R-1808 (Cat 966H pogruzçik)sany15
24Howa filter 245-3818N (Cat 966H pogruzçik)sany15
25Howa filter 61-2505 (Cat D8R buldozer)sany15
26Howa filter 61-2506 (Cat D8R buldozer)sany15
27Kran 60 ton ýag filter5010550600/5010412645sany2
28Ýag filtr Dossan ekskowator K1006529sany15
29Ýangyç filtr Dossan ekskowator K400403sany15
30Ýangyç filtr Dossan ekskowator LF670sany15
31Howa filtr Dossan ekskowator P 53-2505sany15
32Ýangyç filtr CAT-D8R buldozer 1R0769sany15
33Ýangyç filtr CAT-D8R buldozer FF5319sany15
34Element filtr СAT 1R-1809sany10
35Element filtr СAT 1R-0762sany10
36Element filtr 714-07-58713sany10
37Element filtr 600-211-1340sany10
38Element filtr 600-311-8321sany10
39Element filtr NARWA-Ş-4sany10
40Element filtr СAT 1R-0741sany10
41Element filtr СAT 1R-1807sany10
42Element filtr 3S 4020 326-1644sany10
43Element filtr 1R 0749sany10
44Element filtr wozduşnysany10
45Mitsubishi awtobus ýag filtersany4
46Mitsubishi awtobus topliwnoý filtersany4
47Mitsubishi awtobus howa filtersany4
48Ýag filter (Toýota Corolla)sany10
49Ýag filter (Toýota Camry)sany10
50Ýag filter (Toýota Prado)sany10
51Geçiriji gutynyň ýag filtrisany10
52Ýag filtr Mersedes Benzsany5
53Kompressor ýagyň filtri-1604038201sany8
54Kompressor dizel ýagyň filtri -1613610500sany8
55Kompressor dizel ýagyjyň filtri-1604109400sany8
56Kompressor howa filtri-1613800400sany8
57Öňki tormaz kolotka (Toýota Corolla)sany10
58Yzky tormaz kolotka (Toýota Corolla)sany10
59Öňki tormaz kolotka (Toýota Prado)sany10
60Yzky tormaz kolotka (Toýota Prado)sany10
61Öňki tormaz kolotka (Toýota Camry)sany10
62Yzky tormaz kolotka (Toýota Camry)sany10
63Tormoz kolotka (Mitsubishi awtobus)toplum8
64Hereketlendirijini aýlaýan kemer (Mitsubishi awtobus)sany4
65Natýažitel (Mitsubishi awtobus)sany4
66Mitsubishi awtobus tormoz kolodkatoplum4
67Kamaz 6522 telegasany2
68Tormoz baçok (MAZ, KAMAZ)sany5
69Teploobmennik (MAZ, KAMAZ)sany2
70Turbo kompressor (MAZ, KAMAZ, KRAZ)sany6
71Podýomny silindriň salnigi (KAMAZ, MAZ)toplum5
72Howa PGU (MAZ)sany3
73Tormoz silindr (MAZ)sany2
74Tormoz bacok uly (MAZ)sany4
75Suw pompa (MAZ, KAMAZ)sany4
76Howa kompressor (MAZ, KAMAZ, KRAZ)sany6
77Ruluň silinderi (MAZ, KAMAZ)sany2
78Kolodka (MAZ, KAMAZ, KRAZ)toplum30
79Suw radiator (MAZ, KAMAZ)sany15
80Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (KRAZ)toplum5
81Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (KAMAZ)toplum3
82Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (MAZ)toplum3
83Starter (MAZ, KAMAZ, KRAZ)sany10
84Generator (MAZ, KAMAZ, KRAZ)sany10
85Kamaz 6520 podkaçkasany6
86Maz samosual bronza ftulkatoplum10
87Kamaz 6522 podşipnik 51114sany10
88Topliwnoý plunžer para (MAZ, KAMAZ)toplum10
89Geçiriji gutynyň howa itijisi (PGU) (Kraz 65032)sany5
90Geçiriji gutynyň sinhronizatory (Kraz65032)sany7
91Tormoz howa saklaýji (parasýonik) (Kraz65032)sany1
92Poluos (Kraz 65032)sany5
93Turbo kompresor (Kraz 65032)sany5
94Içgi kamer 12.00R20sany10
95Gilza, porshen, kolsa (Kraz 65032)toplum1
96Howa kompressor (Kraz 65032)sany10
97Disk steplenýa (Kraz 65032)sany5
98Wyžymnoý (Kraz 65032)sany5
99Wyžymnoý wilka (Kraz 65032)sany5
100Klapan salnik (Kraz 65032)toplum5
101Suw pompa (Kamaz 6522)sany5
102Wkladyş şatunyý (Kraz 65032)toplum5
103Wkladyş korennoý (Kraz 65032)toplum5
104Awtokran Maz 25 tonna karobka wžimnoý, feredosany2
105KAMAZ-43118 awtowyşkanyň göteriji daçiklerisany8
106Amkodor traktor gilza, kolsa, porşen, wkladyştoplum2
107Amkodor traktor KIT prokladkatoplum2
108Cat-143H awtogreýderiň bortowoý salnikleritoplum2
109Cat-143H awtogreýder gilza, kolsa, porşen, wkladyştoplum2
110Cat-143H awtogreýder KIT prokladkatoplum2
111Cat-CS-76 katogyň farsunkasytoplum1
112Cat-950G pogruzçik silindr salniktoplum2
113Komatsu WA-430 pogruzçik gidrawliki nasossany4
114Komatsu WA-430 pogruzçik gilza,kolsa,porşentoplum1
115Komatsu WA-430 pogruzçik KIT prokladkatoplum1
116Komatsu WA-430 pogruzçik silindr salniktoplum2
117Komatsu PS-300 ekskowator gilza, kolsa, porşentoplum5
118Komatsu PS-300 ekskowator KIT prokladkatoplum5
119Turba kompressor (KomatsuPS-300 ekskowator)sany5
120Tormoz kolotka ( ýük-ýükleýji Ensing )toplum2
121Şestirna bortowoý (Ensign pogruşik)sany1
122Oboýma şestirna bortowoý (Ensign pogruşik)sany4
123Bortowoý podşipnik kiçi №27124 (Ensign pogruşik)sany1
124Bortowoý podşipnik uly №27128 (Ensign pogruşik)sany10
125Poluos şesterni (Ensign pogruşik)sany10
126Hereketlendirijiniň gilzasy (JSB ekskowator)toplum1
127Forsunkanyň smazka silindiri (JSB ekskowator)sany1
128Termostat (JSB ekskowator)sany1
129Maslennyý nasos (JSB ekskowator)sany1
130Turbina (JSB ekskowator)sany1
131Komplekt proklatka (JSB ekskowator)toplum1
132Kolso (JSB ekskowator)toplum1
133Porşen (JSB ekskowator)toplum1
134Kolso uplotnitel (JSB ekskowator)sany8
135Pales (JSB ekskowator)sany4
136Bkladyş raspredelitel (JSB ekskowator)sany10
137Şestirnaýa (JSB ekskowator)sany1
138Blok silinder (JSB ekskowator)sany1
139Kalen wal,wkladyş şatun,wkladyş karennoý (JSB ekskowator)toplum1
140Rulewoý nasos (Liugong GL-616-614 katok)sany5
141Topliwnoý nasos (Liugong GL-616-614 katok)sany5
142Geçiriji gutyň şesternasy (Liugong GL-616-614 katok)toplum5
143Buldozer D8R herekerlendirijiniň salnigi 1425868sany5
144Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (KAT D8R buldozer)toplum10
145Uplatnitel rezin (radiator) Buldozer D8Rtoplum8
146Topliwnoý nasos (Buldozer KAT D6R)sany1
147Bortowoý podşipnik (Komatsu D-155A buldozer)toplum2
148Doosan DX-300 ekskowatoryň bortowoý salnigisany2

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.