DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 1 gatynda ýerleşýän umumy bölüme (kanselýariýa) tabşyrmagyňyzy Sizden haýyş edýäris.

 

 

T/b Harydyň atlandyrylşy Ölçeg birligi Mukdary
1 Kastrol 10W40 litr 2080
2 Kastrol 15W40 litr 2080
3 Kastrol 30W litr 1040
4 Kastrol10W litr 1040
5 Kastrol 80W90 litr 1040
6 Geçiriji gutynyň ýagy ATF-8 litr 100
7 Mator ýagy mobil 10w40 litr 50
8 Kompressor ýagy №46 litr 208
9 Akkumulýator AH-90 sany 10
10 Akkumulýator AH-60 sany 10
11 Akkumulýator AH-75 sany 10
12 Akkumulýator AH-190 sany 100
13 Awtoteker 10.00R20 sany 10
14 Awtoteker 11.00R20 sany 10
15 Awtoteker 12.00R20 sany 200
16 Awtoteker 425/85R21 sany 12
17 Awtoteker 235/75R17,5 sany 12
18 Awtoteker 23.5/25 sany 8
19 Awtoteker 26.5/25 sany 12
20 Awtoteker 530/70-21 sany 10
21 Mitsubishi Roza Bus awtobus teker 7.50-16 sany 24
22 Ýangyç filter 1R-0716 (Cat 966H pogruzçik) sany 15
23 Ýangyç filter 1R-1808 (Cat 966H pogruzçik) sany 15
24 Howa filter 245-3818N (Cat 966H pogruzçik) sany 15
25 Howa filter 61-2505 (Cat D8R buldozer) sany 15
26 Howa filter 61-2506 (Cat D8R buldozer) sany 15
27 Kran 60 ton ýag filter5010550600/5010412645 sany 2
28 Ýag filtr Dossan ekskowator K1006529 sany 15
29 Ýangyç filtr Dossan ekskowator K400403 sany 15
30 Ýangyç filtr Dossan ekskowator LF670 sany 15
31 Howa filtr Dossan ekskowator P 53-2505 sany 15
32 Ýangyç filtr CAT-D8R buldozer 1R0769 sany 15
33 Ýangyç filtr CAT-D8R buldozer FF5319 sany 15
34 Element filtr СAT 1R-1809 sany 10
35 Element filtr СAT 1R-0762 sany 10
36 Element filtr 714-07-58713 sany 10
37 Element filtr 600-211-1340 sany 10
38 Element filtr 600-311-8321 sany 10
39 Element filtr NARWA-Ş-4 sany 10
40 Element filtr СAT 1R-0741 sany 10
41 Element filtr СAT 1R-1807 sany 10
42 Element filtr 3S 4020 326-1644 sany 10
43 Element filtr 1R 0749 sany 10
44 Element filtr wozduşny sany 10
45 Mitsubishi awtobus ýag filter sany 4
46 Mitsubishi awtobus topliwnoý filter sany 4
47 Mitsubishi awtobus howa filter sany 4
48 Ýag filter (Toýota Corolla) sany 10
49 Ýag filter (Toýota Camry) sany 10
50 Ýag filter (Toýota Prado) sany 10
51 Geçiriji gutynyň ýag filtri sany 10
52 Ýag filtr Mersedes Benz sany 5
53 Kompressor ýagyň filtri-1604038201 sany 8
54 Kompressor dizel ýagyň filtri -1613610500 sany 8
55 Kompressor dizel ýagyjyň filtri-1604109400 sany 8
56 Kompressor howa filtri-1613800400 sany 8
57 Öňki tormaz kolotka (Toýota Corolla) sany 10
58 Yzky tormaz kolotka (Toýota Corolla) sany 10
59 Öňki tormaz kolotka (Toýota Prado) sany 10
60 Yzky tormaz kolotka (Toýota Prado) sany 10
61 Öňki tormaz kolotka (Toýota Camry) sany 10
62 Yzky tormaz kolotka (Toýota Camry) sany 10
63 Tormoz kolotka (Mitsubishi awtobus) toplum 8
64 Hereketlendirijini aýlaýan kemer (Mitsubishi awtobus) sany 4
65 Natýažitel (Mitsubishi awtobus) sany 4
66 Mitsubishi awtobus tormoz kolodka toplum 4
67 Kamaz 6522 telega sany 2
68 Tormoz baçok (MAZ, KAMAZ) sany 5
69 Teploobmennik (MAZ, KAMAZ) sany 2
70 Turbo kompressor (MAZ, KAMAZ, KRAZ) sany 6
71 Podýomny silindriň salnigi (KAMAZ, MAZ) toplum 5
72 Howa PGU (MAZ) sany 3
73 Tormoz silindr (MAZ) sany 2
74 Tormoz bacok uly (MAZ) sany 4
75 Suw pompa (MAZ, KAMAZ) sany 4
76 Howa kompressor (MAZ, KAMAZ, KRAZ) sany 6
77 Ruluň silinderi (MAZ, KAMAZ) sany 2
78 Kolodka (MAZ, KAMAZ, KRAZ) toplum 30
79 Suw radiator (MAZ, KAMAZ) sany 15
80 Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (KRAZ) toplum 5
81 Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (KAMAZ) toplum 3
82 Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (MAZ) toplum 3
83 Starter (MAZ, KAMAZ, KRAZ) sany 10
84 Generator (MAZ, KAMAZ, KRAZ) sany 10
85 Kamaz 6520 podkaçka sany 6
86 Maz samosual bronza ftulka toplum 10
87 Kamaz 6522 podşipnik 51114 sany 10
88 Topliwnoý plunžer para (MAZ, KAMAZ) toplum 10
89 Geçiriji gutynyň howa itijisi (PGU) (Kraz 65032) sany 5
90 Geçiriji gutynyň sinhronizatory (Kraz65032) sany 7
91 Tormoz howa saklaýji (parasýonik) (Kraz65032) sany 1
92 Poluos (Kraz 65032) sany 5
93 Turbo kompresor (Kraz 65032) sany 5
94 Içgi kamer 12.00R20 sany 10
95 Gilza, porshen, kolsa (Kraz 65032) toplum 1
96 Howa kompressor (Kraz 65032) sany 10
97 Disk steplenýa (Kraz 65032) sany 5
98 Wyžymnoý (Kraz 65032) sany 5
99 Wyžymnoý wilka (Kraz 65032) sany 5
100 Klapan salnik (Kraz 65032) toplum 5
101 Suw pompa (Kamaz 6522) sany 5
102 Wkladyş şatunyý (Kraz 65032) toplum 5
103 Wkladyş korennoý (Kraz 65032) toplum 5
104 Awtokran Maz 25 tonna karobka wžimnoý, feredo sany 2
105 KAMAZ-43118 awtowyşkanyň göteriji daçikleri sany 8
106 Amkodor traktor gilza, kolsa, porşen, wkladyş toplum 2
107 Amkodor traktor KIT prokladka toplum 2
108 Cat-143H awtogreýderiň bortowoý salnikleri toplum 2
109 Cat-143H awtogreýder gilza, kolsa, porşen, wkladyş toplum 2
110 Cat-143H awtogreýder KIT prokladka toplum 2
111 Cat-CS-76 katogyň farsunkasy toplum 1
112 Cat-950G pogruzçik silindr salnik toplum 2
113 Komatsu WA-430 pogruzçik gidrawliki nasos sany 4
114 Komatsu WA-430 pogruzçik gilza,kolsa,porşen toplum 1
115 Komatsu WA-430 pogruzçik KIT prokladka toplum 1
116 Komatsu WA-430 pogruzçik silindr salnik toplum 2
117 Komatsu PS-300 ekskowator gilza, kolsa, porşen toplum 5
118 Komatsu PS-300 ekskowator KIT prokladka toplum 5
119 Turba kompressor (KomatsuPS-300 ekskowator) sany 5
120 Tormoz kolotka ( ýük-ýükleýji Ensing ) toplum 2
121 Şestirna bortowoý (Ensign pogruşik) sany 1
122 Oboýma şestirna bortowoý (Ensign pogruşik) sany 4
123 Bortowoý podşipnik kiçi №27124 (Ensign pogruşik) sany 1
124 Bortowoý podşipnik uly №27128 (Ensign pogruşik) sany 10
125 Poluos şesterni (Ensign pogruşik) sany 10
126 Hereketlendirijiniň gilzasy (JSB ekskowator) toplum 1
127 Forsunkanyň smazka silindiri (JSB ekskowator) sany 1
128 Termostat (JSB ekskowator) sany 1
129 Maslennyý nasos (JSB ekskowator) sany 1
130 Turbina (JSB ekskowator) sany 1
131 Komplekt proklatka (JSB ekskowator) toplum 1
132 Kolso (JSB ekskowator) toplum 1
133 Porşen (JSB ekskowator) toplum 1
134 Kolso uplotnitel (JSB ekskowator) sany 8
135 Pales (JSB ekskowator) sany 4
136 Bkladyş raspredelitel (JSB ekskowator) sany 10
137 Şestirnaýa (JSB ekskowator) sany 1
138 Blok silinder (JSB ekskowator) sany 1
139 Kalen wal,wkladyş şatun,wkladyş karennoý (JSB ekskowator) toplum 1
140 Rulewoý nasos (Liugong GL-616-614 katok) sany 5
141 Topliwnoý nasos (Liugong GL-616-614 katok) sany 5
142 Geçiriji gutyň şesternasy (Liugong GL-616-614 katok) toplum 5
143 Buldozer D8R herekerlendirijiniň salnigi 1425868 sany 5
144 Gilza, kolsa,porşen, wkladyş,remkomplekt (KAT D8R buldozer) toplum 10
145 Uplatnitel rezin (radiator) Buldozer D8R toplum 8
146 Topliwnoý nasos (Buldozer KAT D6R) sany 1
147 Bortowoý podşipnik (Komatsu D-155A buldozer) toplum 2
148 Doosan DX-300 ekskowatoryň bortowoý salnigi sany 2

 

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-31-04; 38-34-78; 38-32-31; 38-36-00;       38-32-70; 38-40-27 faks 38-31-03.