DEMIRÝOLLARY
Русский
Habarlaşmak

Habarlar

Bildiriş

“Türkmen Demirýol Ekspress” Hojalyk jemgyýeti halkara gatnawda dagalýan üstaşyr ýükleriň demir ýol ulaglary arkaly daşamak üçin bahalaryny hödürleýär.

 

Girýän serhet geçelgesi Çykýan serhet geçelgesi Aralyk, km Ýüki Agramy MPS SPS SPS
Jemi 1 wagon Jemi 1 wagon Jemi ýüksiz yza gaýdyş
Farap eksp Türkmenbaşy parom 1170 Karbamid 65 1641,06 1384,31 608,22
Kükürt, kömür 65 1880,78 1384,31 608,22
Pagta, däne, tekstil 60 1530,42 1290,27 608,22
55 1508,48 1271,62 608,22
50 1470,15 1239,04 608,22
45 1433,89 1208,22 608,22
40 1409,78 1187,73 608,22
Mazut (Gazagystandan) 60 1803,16 2429,00 608,22
Mazut (Gyrgyzystandan) 60 2870,11 2429,00 608,22
Serhetabat eksp Serhetýaka eksp 1403 Mandari we ýer alma 60 2955,36 1802,33 729,89
Serhetabat eksp Farap eksp 587 Mandari we ýer alma 60 2022,57 1612,48 393,39
Farap eksp Sarahs eksp 469 Kömür 65 1537,73 1008,64 228,15
Farap eksp Sarahs eksp 469 Pagta, däne, tekstil 65 1145,81 1008,64 228,15
Farap eksp Akýaýla eksp 1158 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim ) başga 65 1669,63 1453,88 697,85
Farap eksp Serhetabat eksp 587 umumy ýükler 65 1995,23 1615,67 393,39
Türkmenbaşy 1 parom Farap eksp 1170 Hemme Özbegistandan barýan/gelýän ýükler (alýuminiý glýunozim we nebit önümlerden) başga 65 1880,78 1588,08 608,22
Türkmenbaşy 1 parom RZD 161 eksp 1495 Hemme Täjigistana barýan/gelýän ýükler (alýuminiý glýunozim we nebit önümlerden) başga 65 1755,71 1481,76 742,24
Türkmenbaşy 1 parom Serhetabat eksp 1227 Hemme ýükler ( suwuklandyrlan GAZ (2711) (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2198,42 1861,88 714,74
Türkmenbaşy 1 parom Ymamnazar eksp 1425 Hemme ýükler Owganistana (suwuklandyrlan GAZ (2711) (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2149,90 1799,83 796,39
Türkmenbaşy 1 parom Sarahs eksp 957 Umumy ýükler 65 2603,71 2230,40 520,39
Türkmenbaşy 1 parom Akýaýla eksp 524 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim ) başga 65 1245,54 1075,96 527,40
Türkmenbaşy 1 parom Serhetýaka eksp 712 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2011,42 1237,91 419,36
Serhetýaka eksp Akýaýla eksp 700 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim ) başga 60 1867,60 926,74 508,98
Serhetýaka eksp Sarahs eksp 1133 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 2413,37 1529,64 687,54
Serhetýaka eksp Serhetabat eksp 1403 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 2798,38 1694,83 696,32
Serhetýaka eksp Ymamnazar eksp 1601 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 1797,52 1426,81 777,97
Sarahs eksp Farap eksp 469 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 1352,16 823,07 413,72
Sarahs eksp Serhetýaka eksp 1133 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2409,63 1237,91 687,54
Sarahs eksp Ymamnazar eksp 724 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 50 1919,14 1256,61 601,89
Sarahs eksp Serhetabat eksp 526 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 1756,74 1187,16 520,24
Sarahs eksp RZD 161 (Owganystana barýan ýük) 794 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 1848,33 1271,51 547,74
Sarahs eksp RZD 161 (Täjigistana barýan ýükler) 794 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 1127,30 965,07 547,74
Akýaýla eksp Serhetýaka eksp 700 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2003,96 984,69 508,98
Akýaýla eksp Farap eksp 1158 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 1669,63 1453,88 697,85
Akýaýla eksp Serhetabat eksp 1215 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2080,49 1725,05 804,36
Akýaýla eksp Ymamnazar eksp 1413 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 65 2029,76 1652,04 886,01
Akýaýla eksp RZD 161 1483 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 1664,82 1449,79 831,87
Akýaýla eksp Türkmenbaşy 1 parom 524 Hemme ýükler (alýuminiý glýunozim, nebit we nebit önümlerden) başga 60 1072,60 1019,91 527,40

 

Bellik:

 

   “TÜRKMEN DEMIRÝOL EKSPRESS” HOJALYK JEMGYÝETI

744007, Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7-nji jaýy

 +99312 383138, 383475, 383906